هیئت بررسی گواهی کپی رایت

اپل حق پخش قطعات موسیقی بیشتری را برای رقبای سرویس استریم موسیقی خود پیشنهاد می‎دهد

اپل طرحی را در رابطه با تعیین یک مبلغ ثابت برای حق پخش قطعات موسیقی در سرویس‎های استریم‎ آهنگ فراهم کرده است. این سند دولتی، که به دست روزنامه‎ی...