واقعیت مختلط

تکنولوژی واقعیت مختلط "مجیک لیپ" به زودی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت

تکنولوژی واقعیت مختلط “مجیک لیپ” به زودی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت

احتمالا به زودی مشخص خواهد شد که هدست واقعیت مختلط یا همان Mixed Reality شرکت مجیک لیپ چه شکلی خواهد داشت. واقعیت مختلط به ترکیب دنیای واقعی و مجازی...