پروژه وینگ گوگل

پهباد تحویل کالای گوگل

سرویس تحویل کالای گوگل با استفاده از پهپادها از سال ۲۰۱۷ آغاز می شود

کمپانی گوگل اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۷ و بر منبای پروژه ای با نام “ Project Wing ” سرویس تحویل کالای پهپادی را آغاز خواهد کرد.این کمپانی با...