کوله پشتی واقعیت مجازی MSI

کوله پشتی واقعیت مجازی وی آر وان

کوله پشتی واقعیت مجازی MSI قصد دارد ابر قهرمان این عرصه باشد

رایانه‌هایی به شکل کوله پشتی که مخصوص واقعیت مجازی طراحی می‌شوند، هنوز در ابتدای راه خود هستند و با اینکه طرح‌های مفهومی و ایده‌های زیادی در رابطه با این...