آرشیو

100 میلیون کاربر

پیام‌رسان Hike از مرز 100 میلیون کاربر گذشت [دانلود کنید]

آخرین گزارشات از اپلیکیشن پیام‌رسان Hike عنوان می‌کند که این سرویس بیش از 100 میلیون کاربر داشته و ماهانه بیش از 40 میلیون پیام در این پیام‌رسان رد و بدل می‌شود. این اپلیکیشن که در ماه سپتامبر از مرز…
ادامه مطلب ...