آرشیو

Alexandre Yersin

امروز از دریچه تاریخ: میکروب طاعون کشف شد

صد و بیست و چهار سال پیش در چنین روزی یعنی 18 دسامبر سال 1894 میلادی میکروب طاعون کشف شد. از آغاز پیدایش بشر، انسان همواره با انواع گوناگونی از مرگ و میرها روبه رو بوده است. یکی از این تهدیدهای جامعه…
ادامه مطلب ...