آرشیو

Alfred Bernhard Nobel

امروز از دریچه‌ی تاریخ: اختراع دینامیت دنیا را دگرگون کرد

۱۴۸ سال پیش در چنین روزی یعنی در ۲۵ نوامبر سال ۱۸۶۷ میلادی ماده منفجره‌ی دینامیت توسط آلفرد نوبل ثبت شد. در راه پیشرفت تکنولوژی، بشریت کارهای زیادی انجام شده است. بعضی از این فعالیت ها وقتی که در راه…
ادامه مطلب ...