آرشیو

artificial womb

رحم مصنوعی جدید، راهی برای نجات نوزادان زودرس

بر اساس تحقیقات جدید، رحم مصنوعی­ ای که اخیرا مورد آزمایش و بررسی قرارگرفته می تواند نحوه ی مراقبت های پزشکی از نوزادان زودرس و نارس را تغییر دهد. برطبق مقاله ای که درباره ی جزئیات این آزمایش منتشر…
ادامه مطلب ...