آرشیو

autonomous car

خودرو بدون راننده گوگل توسط پلیس آمریکا جریمه شد

پروژه خودرو بدون راننده گوگل که در مراحل آزمایش مختلفی جهت عرضه عمومی می‌باشد،  یکی از پروژه‌هایی است که توسط کمپانی گوگل تهیه و تولید شده است. مهمترین اصل در این پروژه برای کاربران حفظ ایمنی سرنشین و…
ادامه مطلب ...