آرشیو

Azure

ارائه مدرک جدید لینوکس در پلتفرم Azure توسط مایکروسافت

همگان مایکروسافت و دنیای لینوکس را به نوعی دشمن هم می‌دانند، اما در حقیقت اینطور نیست و ردموندی ها در بطن کمپانی خود با لینوکس بسیار دوست و مهربان می‌باشند و اتفاق اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند.…
ادامه مطلب ...