آرشیو

Campaign

تشکیل کمپین روسی سلفی ایمن (Safe Selfie)

بالا رفتن میزان حوادثی که در هنگام گرفتن عکس های سلفی در موقعیت های خطرناک رخ می دهد و افزایش شمار کشته ها و مجروحان این حوادث باعث شده است تا اخیرا کمپینی در روسیه ایجاد شود که هدف آن آموزش تهیه عکس…
ادامه مطلب ...