Caused

تماشا کنید: این قاشق‌های رباتیک زندگی افراد معلول را تغییر خواهد داد

بلند کردن یک قاشق غذاخوری و قرار دادن آن در درون دهانمان کار آسانی به نظر می‌رسد و نیازمند فکر و تلاش زیادی از سوی ما نیست. اما همین...