cheetah

تماشا کنید:ربات یوزپلنگ MIT به شکل خارق العاده ای می تواند پرش کند!

دانشمندان MIT چند سالی از وقت خود را صرف تحقیقات درباره روبات یوزپلنگی کرده اند که بیشتر از یک دونده معمولی باشد.حالا آنها نتیجه تلاش خود را منتشر کرده...