Device Manager

گوگل امکان بریک از راه دور را به اندروید می آورد

گوگل امکان بریک از راه دور را به اندروید می آورد

گوگل در پی اضافه کردن قابلیتی به Android’s Device Manager وب سایت خود است تا از طریق آن امکان پاک کردن تمامی اطلاعات را به صورت از راه دور در اختیار...