آرشیو

Face App

فیس اپ به اتهام نژاد پرستی و نقض حریم شخصی متهم شد؛ از این اپلیکیشن استفاده نکنید!

فیس اپ اپلیکیشنی است که می تواند چهره شما را تغییر دهد. می تواند چهره پیری شما را نشانتان دهد و یا حتی چهره شما را زنانه و یا مردانه کند. با چهره ای آرام و خنثی عکس بگیرید، این برنامه شما را مجبور می…
ادامه مطلب ...