آرشیو

facebook-is-typing

قابلیت …is Writing به فیسبوک خواهد آمد

دیگر تست تکنولوژی‌های جدید به وسیله فیسبوک به یک عادت همیشگی تبدیل شده است. به تازگی نیز اخباری از این کمپانی به گوش می‌رسد که فیسبوک در حال آوردن قابلیت تماشای ...is Writing می‌باشد و به زودی به این…
ادامه مطلب ...