آرشیو

Facebook Photo magic

تشخیص چهره ها از روی عکس ؛ قابلیت جدید فیسبوک مسنجر

قابلیت تشخیص چهره فیسبوک مسنجر ، در مراحل پایانی آزمایش است و به زودی به این اپلیکیشن اضافه خواهد شد.فیسبوک در حال حاضر بر روی قابلیت جدید مسنجر خود به نام Photo Magic مشغول آزمایش های جدیی است که…
ادامه مطلب ...