آرشیو

fbi

سیستم تشخیص چهره FBI به 411 میلیون عکس دسترسی دارد

قبل‌ها در خبری گفته شد که سازمان FBI به 70 میلیون عکس صورت دسترسی دارد. اما خبرهای جدیدتر حاکی از آن است که ماموران فدرال (ماموران سازمان FBI) به چیزی بیشتر از آن دسترسی دارند. دفتر پاسخگویی ایالات…
ادامه مطلب ...