google for job

گوگل به مردم و کارفرمایان برای پیدا کردن بهترین کار و بهترین استعداد کمک می‌کند

در رویداد I/O گوگل، مسئولان این شرکت اشاره کردند که گوگل در حال کار روی یک پروژه جدید است که به کارفرمایان کمک می‌کند تا با استعدادترین افراد را...