مرور برچسب

imotif

مشاهده‌ی نوع عجیبی از دی‌ان‌ای‌های گرهی برای اولین بار در سلول‌های انسانی

DNA را چطور در ذهن‌تان تجسم می‌کنید. احتمالاً یک مارپیچ دوگانه، نه؟ اما یک مطالعه‌ی جدید آنچه که در مورد سلول‌های زنده می‌دانیم را تغییر می‌دهد، چرا که ظاهراً ساختار مارپیچی دوگانه، تنها فرم موجود از…
ادامه مطلب ...