The Legend of Zelda Wii U

The Legend of Zelda Wii U

نینتندو The Legend of Zelda Wii U را تا قبل از اطمینان از کیفیت نهایی آن عرضه...

به نظر می رسد شرکت ژاپنی نینتندو دلیل خوبی داشته است که عرضه بازی The Legend of Zelda Wii U را یکسال دیگر به تاخیر انداخته است. به گفته این...