Workstation 12

VMware

VMware نرم افزار Workstation 12 و Fusion 8 را با پشتیبانی از ویندوز 10 منتشر کرد

VMware یک از بهترین کمپانی هایی است که می توان در زمینه مجازی سازی پیدا کرد.نرم افزارهای این کمپانی با پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها بیشتر نیاز های کاربران و کمپانی...