حادثه ای دیگر؛ مرگ 14 دانش آموز به هنگام ثبت سلفی!

حادثه ای دیگر؛ مرگ 14 دانش آموز به هنگام ثبت سلفی!
حادثه ای دیگر؛ مرگ 14 دانش آموز به هنگام ثبت سلفی!

حوادث مرتبط با ثبت سلفی دیگر به یک آمار قابل توجه رسیده‌اند و همین موضوع دانشمندان را متقاعد کرده تا بیش از پیش به وابستگی افراد به فضای مجازی بیاندیشند و این که دیگر در تفاوت قائل شدن بین دنیای حقیقی و مجازی با مشکل رو به رو هستیم. این نظریه زمانی به اوج می‌رسد که افراد در نقاط مختلف جهان قصد گرفتن سلفی در خطرناک ترین لحظه ها را دارند؛ به خطر انداختن جان خود به خاطر شهرت نهایتا 15 دقیقه‌ای در اینترنت.

این بحث ها زمانی آغاز شد که گروهی از نوجوانان روسی با بالا رفتن از برجک های تلوزیونی و اپراتور ها و همچنین پل های پر ارتفاع، قصد ثبت تصاویر سلفی متفاوتی داشتند. با این که این کارهای خطرناک و عجیب در بین روس‌ها تازگی ندارد، اما روئسای روسی اخیرا هشدار هایی را در این باره به شهروندان خود داده اند. با این حال کماکان این کار های خطرناک در اکثر نقاط جهان انجام می شود.

حالا به نقطه ای رسیده‌ایم که ثبت تصاویر سلفی خطرناک در سال گذشته بیشتر از کوسه ها آمار تلفات جانی داده است و با توجه به اخبار شوکه کننده‌ای که روز گذشته در هند منتشر شد، نگرانی های ما بیش از پیش شده اند. گروهی از دانشجویان دانشگاه پیون در حین پیک نیک دانشگاهی خود قصد ثبت تصویر سلفی در شرایط خطرناکی را داشتند که همین موضوع به غرق شدن آن ها منجر شده است.

این گروه بیست نفره بدون توجه به اخطار هایی پیرامون جزر و مد خطرناک به آب‌های خطرناک ساحل مورود رفتند تا یک تصویر سلفی متفاوت از خود ثبت کنند. طبق آمار نهایی، 14 تن از این دانشجویان توسط موج‌های بلند و خطرناک جان خود را از دست دادند و 6 دانشجوی دیگر در عملیات نجات جان سالم به در بردند. در ادامه توجه شما را به اظهارات یکی از نجات یافتگان جلب می نمایید:

حدود ساعت 11 قبل از ظهر به ساحل مورود رسیدیم. در حالی که اکثر دوستانم می‌خواستند هرچه زودتر شنا کنند، اما اعضای علمی دانشگاه از ما خواستند تا بعد از بازدید مناطق تورسیتی به شنا بپردازیم. حدود ساعت 2 بعد از ظهر دوباره به ساحل برگشتیم، تعدادی از دانشجویان در ساحل سرگرم بودند و تعدادی دیگر جهت ثبت تصاویر سلفی به آب رفتند. حدود ساعت 3 و نیم بعد از ظهر موج‌های سنگینی به در ساحل مشاهده می شدند. هنگام ناهار تمام کسانی که گرسنه بودند به اتوبوس برگشتند و با این حال کسانی که به آب زده بودند همچنان قصد خروج از آب را نداشتند. ناگهان موج بسیار بزرگی به سمت ساحل آمد و تمامی دوستان ما را به زیر آب برد. افراد زیادی جهت نجات آن ها خود را به آب زدند…