فلای تودی

2015 رکورد گرم‌ترین سال دو قرن گذشته را شکست!

اگر باور ندارید که زمین به سوی گرم شدن بیش از حد پیش می‌رود باید بدانید که براساس تحقیقات و بررسی‌های که توسط NASA و NOAA صورت گرفته است، دمای سطح زمین در سال گذشته یعنی 2015 توانست رکورد 2 قرن قبل خود را جابه جا کند. بیشتر اطلاعاتی که به درستی از گرمای زمین در دسترس است به 35 سال پیش بر می‌گردد و نمی‌توان به طور دقیق گفت دمای زمین در قرن 19 و 20 چه مقدار بوده است. اما براساس اطلاعات، زمین در 35 سال گذشته هیچ گاه تا این اندازه گرم نبوده تا جایی که دمای سطح این کره  خاکی در سال 2015 به مقدار 0.3 درجه از رکوردهای قبلی پیشی گرفته است.

در مذاکراتی که به تازگی در پاریس بین کشور ها صورت گرفت، بیشتر کشور ها متحد شدند تا با اقدامات خود دمای کره زمین را تا 2 درجه سانتی گراد پایین بیاورند که امید می‌رود با کمتر کردن فعالیت های صنعتی و استفاده از سوخت های پاک، این مهم انجام پذیرد!

منبع engadget
مطالب پیشنهادی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد