تصاویر عجیب و غریب مریخ: نشانه هایی از زندگی یا خیال؟

تصاویر عجیب و غریب از مریخ
تصاویر عجیب و غریب از مریخ

برای بسیاری از ما زمینی ها، عکس های گرفته شده توسط مریخ نورد کنجکاوی از مریخ بیش از یک چشم انداز متروک و سنگنی نیستند. اما در این بین تعدادی از مردم هم تخیل قوی ای دارند و این سنگ ها را به شکل اجسام مختلف می بیند.

مدت هاست مردم بسیاری عکس هایی که از فضا به زمین می رسند را تحلیل می کنند و گاهی اوقات از آنها موارد عجیبی نیز بیرون می آید که ذهن همگان را آشفته می سازد. در تصاویری که توسط مریخ نورد کنجکاوی گرفته شده، سنگی به شکل سفینه جنگ ستارگان مورد توجه قرار گرفت. بعضی‌ها هم عکس یک زن را در عکس‌های مریخ‌نورد کنجکاوی می بینند. حتی در این تصاویر عکسی از هرمی مانند اهرام مصر نیز وجود دارد که مردم را به فکر وادار می کند.

در گذشته هم  افرادی عکس یک صورت را در مریخ دیده بودند که آن تصویر به صورت مریخ شهرت دارد. اما ناسا این موضوع را با یک تصویر جدید رد کرد.

ناسا به تازگی اعلام کرده است تمامی این اجسام سنگی بیش نیستند و این تصاویر چیزی جز تخیل افزاد خیال پرداز نمی باشد. ناسا این حرفها را نمونه‌ای از پاریدولیا توصیف کرده است. پاریدولیا یک پدیده روان‌شناسی است که در آن فرد صداها و اجسام را برای خود معنی می کند و از آنها چیزهای مورد علاقه ذهن خود را بیرون می کشد.

اما با تمامی صحبت ها و رد کردن ها هنوز افراد بسیاری اجسام و موجودات ناشناخته را در سطح مریخ می بینند و در آینده بازهم شاهد اینطور مسائل خواهیم بود.

شما در این تصاویر چه می بینید؟ به نظر شما زندگی در مریخ  و فضا وجود دارد؟

cnn