سال گذشته 35 کمپانی تایوانی به همراه فاکسکان، 609 میلیون دلار بر روی توسعه هر چه بیشتر هوش مصنوعی پیشرفته سرمایه گزاری کردند که بیشتر آنها در شهر Kunshan چین مستقر می باشند. همچنین براساس یک نظرسنجی دولتی، 600 کمپانی مستقر در این شهر نیز قصد دارند، نقشه فاکسکان را دنبال کنند که این به معنی اخراج صد ها هزار نفر کارگر خواهد بود!