کاربران پر مصرف روزانه بیش از پنج هزار بار صفحه گوشی خود را لمس می‌کنند

گوشی‌های هوشمند به یک بخش اساسی در زندگی ما تبدیلشده‌اند و میلیون‌ها نفر نسبت به استفاده از آنها اعتیاددارند. اگر این گفته را باور ندارید کافی است با ما همراه باشید و نتایج آخرین مطالعات در این زمینه را مشاهده کنید.

طبق تحقیقی که Dscount در این زمینه انجام داده، کابران سطح معمولی گوشی‌های هوشمند، روزانه 2617 بار صفحهنمایش گوشی خود را لمس می‌کنند و کاربران پرمصرف که 10% از جمعیت مصرفکنندگان گوشی‌های هوشمند را تشکیل می‌دهد، در طی روزبهطور میانگین 5427 بار صفحهنمایش گوشی خود را لمس می‌کنند. این رقم در طول یکسال به حدود 1میلیون لمس صفحهنمایش توسط کاربران معمولی و بیش از 2میلیون بار لمس صفحه توسط کاربران پرمصرفمی‌رسد.

Dscount همچنین به این نتیجه دستیافته که کاربران معمولی 2.42 ساعت از روز را از صفحه نمایش گوشی خود استفاده می‌کنند و این رقم برای کاربران پرکارتر3.75 ساعت در روز است که این زمان صرف هرکاریازجمله نوشتن متن، جستجو در فیسبوک و … می‌شود. همچنین کاربران معمولی در طی روز در 76 نوبت جداگانه از گوشی خود استفاده می‌کنند و این رقم برای کابران پرکارتر 132 نوبت در روز است.

این تحقیق نشان می‌دهد52% از موارد استفاده از گوشی‌های هوشمند تنها به استفاده از یک برنامه خاص منتهی می‌شود و جای تعجب نیست که این برنامه خاص فیسبوک است. 27% از زمان استفاده از گوشی‌های هوشمند نیز به استفاده از تنها 2 برنامه در هر نوبت اختصاص میابد.

Dscount این آمار را از آزمایش بر روی یک نمونه متنوع از 94 کاربر اندرویدیبهدست آورده است. این شرکت یک ابزار مکمل برای گوشی‌های هوشمند طراحی کرده که تمام فعالیت کاربران را در طی یک دوره 5 روزه در تمام طول 24 ساعت پیگیری می‌کند.

Dscount در طول این دوره آزمایشی، 1,120,317 لمس صفحه، 60,003 دقیقه استفاده از صفحهنمایش و 33,090 نوبت استفاده از گوشی هوشمند را ثبت کرد.

آخرین اخبار تکنولوژی را در وب سایت دیجی رو دنبال کنید
منبع techspot
مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.