آتش سوزی باتری

انفجار هدفون در هواپیما باعث سوختگی صورت زن مسافر!

انفجار هدفون در هواپیما باعث سوختگی صورت زن مسافر شد!

حدود یک ماه پیش مسافری در پروازی از پکن چین به ملبورن استرالیا، روی صندلی خود نشسته بود و به آهنگ مورد علاقه‌اش گوش می‌داد و خواب‌های رویایی می‌دید...