آرشیو

سوراخ لایه ازون

بزرگ‌ترین سوراخ ایجاد شده در لایه ازون بسته شد

به گفته محققان سرویس كپرنیک (Copernicus) که بر تغییرات اتمسفر نظارت دارد، بزرگترین سوراخ لایه ازون که اخیراً بر فراز قطب شمال مشاهده شده بود، بسته شده است.اواخر ماه مارس بود که دانشمندان برای…
ادامه مطلب ...