windows 10 update

به‌روزرسانی Anniversary ویندوز 10 منتشر شد

به‌روزرسانی Anniversary ویندوز 10 منتشر شد

تنها پس از چند ماه از خبر عرضه به‌روزرسانی Anniversary ویندوز 10، این به‌روزرسانی منتشر شد. مایکروسافت این به‌روزرسانی را به‌صورت خودکار برای کاربران ویندوز 10 منتشر کرد. کامپیوترهایی...