Futurecraft 3D: کفش های ورزشی پرینت شده توسط آدیداس

Futurecraft 3D: کفش های ورزشی پرینت شده توسط آدیداس
Futurecraft 3D: کفش های ورزشی پرینت شده توسط آدیداس

هفته گذشته Kayne West، از خوانندگان مطرح آمریکایی که در دنیای مد و لباس نیز حضور پر رنگی دارد، نگرانی‌اش را نسبت به پرینت کردن کفش توسط مردم در خانه را مطرح کرد. اما شرکتی که این خواننده با آن در این زمینه قرارداد دارد، نظری مخالف با او  دارد. آدیداس معتقد است که آینده کفش ها در دستان پرینترهای سه بعدی خواهد بود و این تکنولوژی نقش بسیار مهمی در این نوع پوشاک خواهد داشت. برای به نمایش دادن این تکنولوژی، آدیداس دست به معرفی کفشی مخصوص دویدن به نام Futurecraft 3D زده است. این کفش با محاسبه و اندازه گیری دقیق پا، تولید خواهد شد که این برای خریداران یک پیشنهاد عالی است.تصور کنید وارد فروشگاه های آدیداس شده اید و بر روی تریدمیل دقایقی می دوید، این کار باعث می شود تا نیاز پای شما برآورد و کفشی مناسب برای پای شما توسط پرینترهای سه بعدی، تولید و  تحویلتان داده شود.

آدیداس با جاه طلبی خود تصمیم به عملی کردن این کار زده است تا دنیای کفش های ورزشی را به جلو پیش ببرد.

آدیداس می گوید که هر فرد می تواند Futurecraft 3D خود را، طوری که برای پای خود آن شخص ساخته شده است را داشته باشد. هر فرد ویژگی های منحصر به فرد خود را در فیزیک پای خود دارد و پوشش دادن تمام این حالات برای تولید کننده های پوشاک عملا نا ممکن است. پائول گوادیو، کارگردان بخش نوآوری های آدیداس می گوید: ما هر روز در این شرکت خود را به چالش می کشیم، مواد اولیه و طرح های جدید به طور مداوم در آزمایشگاه ها و کارخانه های ما مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند تا این خانواده را به سوی آینده پیش ببریم و برای این کار حاضریم از تمام تکنولوژی هایی که در اختیار هست استفاده کنیم.

در حال حاضر برای گفتن اینکه این طرح جدید آدیداس موفق به پیروزی در بازار می شود یا خیر، زود است، اما مشتاقیم تا روند کار آدیداس را دنبال کرده و شاهد پیشبرد طرح آنها باشیم.