چند ثانیه برای نخستین تاثیرگذاری در مصاحبه ها لازم است؟

چند ثانیه برای نخستین تاثیرگذاری در مصاحبه ها لازم است؟

شاید هیچوقت فرصت دومی برای نخستین تاثیرگذاری به وجود نیاید.همه‌ی ما با افرادی در مهمانی‌ها و یا مصاحبه‌ها ملاقات کرده‌ایم که در همان 60 ثانیه نخست تأثیر عجیبی را بر شخصیت شما گذاشته باشند، یا شاید در 30 ثانیه یا 20 ثانیه، 2 یا 3؟

هر آنچه شنیده‌اید را فراموش کنید. نمی‌خواهم شما را بترسانیم اما تحقیقات نشان می‌دهد که اگر کسی خود را برای یک مصاحبه شغلی یا تحصیلی آماده می‌کند بایستی بتواند خود را در یک چشم به هم زدم مهیا سازد. از سری مطالعات دانشگاه پرینستون، ویلیس و تودوروف برای ما اثبات می‌کنند که تنها یک دهم ثانیه برای اثر بخشی به یک بیگانه از روی چهره کافی است. مقاله‌ی آن‌ها تحت نام ((نخستین اثربخشی‌ها))، درشماره جولای مجله ((علم روانشناسی))، به چاپ رسیده است.

چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، قضاوت از روی چهره، نقش مهمی را در تأثیر گذاری ما بر روی دیگران و تأثیر پذیری ما از آن‌ها، بازی می‌کند. روانشناسان از دیرباز معتقد بوده‌اند که افراد جذاب، درآمدهای بیشتری را در مسیر زندگی می‌توانند به‌دست آورند.

افرادی که صورت‌های بالغی را دارا هستند نسبت به افراد با صورت‌های بچه گانه، درآمدهای بیشتری را به خاطر قضاوت چهره به‌دست می‌آورند. و از جایگاه مناسبی برای انتخابات عمومی برخوردار هستند.

ویلیس و تودوروف آزمایش‌های جداگانه‌ای را برای مطالعه بر روی چهره افراد انجام داده‌اند. هر کدام از این مطالعات بر بخش خاصی متمرکز شده است: جذابیت، شایستگی، اعتمادپذیری، تهاجمی بودن، دوست داشتنی بودن. تصاویری از افراد ناشناس طی زمان‌های یک دهم ثانیه، 5/ دهم ثانیه و 1 ثانیه، به شرکت کنندگان داده می‌شود و بالافاصله از آن‌ها خواسته می‌شود که در مورد خصیصه هر کدام از چهره‌ها قضاوت کنند (مثلاً آیا این شخص شایسته است؟). زمان پاسخ اندازه گرفته می‌شود. سپس شرکت کنندگان در مورد میزان اعتماد به قضاوتشان مورد پرسش قرار می‌گیرند.

در مطالعات مقدماتی، قضاوت‌های شرکت کنندگان درباره‌ی تصاویر مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. البته در این مطالعات فاکتور زمان در نظر گرفته نشد. نتیجه این بود که توافق بسیاری بر خصیصه افراد از روی شکل چهره‌شان وجود داشت. با در نظر گرفتن قید زمان برای هر 5 مرحله مطالعه، نتایج به این صورت بود: نمایش یک دهم نتایج بسیار شبیه به تنایج بدون در قید زمان بود. و با افزایش به نیم ثانیه تغییراتی دیده نشد. زمان نمایش طولانی‌تر اعتماد افراد را در قضاوت‌هایشان بالا برد و باعث تسهیل در تمیزدادن اثربخشی‌های خصیصه‌ای شد. (به معنای همستگی کمتر بین خصیصه‌های متفاوت یک فرد است). ارتباط بسیاری بین قضاوت‌های مشاهده‌ی یک دهم ثانیه‌ای و قضاوت‌های بدون قید زمان وجود داشته است، اما از میان تمامی خصیصه‌ها، اعتمادپذیری بالاترین ارتباط را داشته است.

جذابیت نیز خصیصه‌ی دیگری بود که شرکت کنندگان فوراً قادر به تشخیص آن بودند. محققان این مطالعه در یک روانشناسی انقلابی، قابلیت دقیق و سریع قضاوت اعتمادپذیری را به‌عنوان مکانیزمی حیاتی می‌دانند. همان طور که شما به این نتیجه فکر می‌کنید که شاید نزدیک به یک دهم ثانیه برای تاثیرگذاری در مصاحبه‌ی بعدی‌تان کافی باشد، محققان ما زمان‌های حتی کمتری را نیز پیشبینی می‌کنند. مطالعات دیگر اخیراً نشان دهنده‌ی این است که اشیا به محض اینکه درک می‌شوند، دسته بندی نیز می‌شوند. این نتیجه البته بسته به شما می‌تواند خبر خوب یا بدی باشد که مصاحبه‌کننده با توجه به نخستین تاثیری که از چهره شما می‌گیرد می‌تواند فوراً به فاکتورهای جذابیت، اعتماد پذیری و یا شایستگی پی ببرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید