فلای تودی

آیا تمام ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟ سهم 62 درصدی متأهلها

بر اساس یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی) با موضوع وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران، نتایجی به دست آمده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را در کانال رسمی تلگرام خود منتشر کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، این نظرسنجی را در ۳۱ استان کشور و با نمونه ۴۴۰۰ نفر با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه‌های اجتماعی» انجام داده است. نتایج این نظرسنجی به شرح زیر خواهد بود:

  • بیش از نصف جمعیت ایران عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیستند.
  • بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت نیز نشان می‌دهد که مردان و زنان تقریبا به یک نسبت عضو شبکه های اجتماعی بوده و برتری خاصی بین این دو جنسیت دیده نمی‌شود.
  • وضعیت تاهل‌ این کاربران نشان دهنده آن است که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی حضور دارند. به طوری که متاهل‌ها سهم ۶۲.۷ درصدی و مجردها ۲۷.۴ درصدی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خود اختصاص داده‌اند.
  • بین سن و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوری‌که با افزایش سن، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.
  • مقایسه تحصیلات افراد و تاثیر آن بر عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد بیشترین آنها، کاربران با مدرک دانشگاهی کاردانی و کارشناسی و همچنین متوسطه و دیپلم هستند. ضمن اینکه کاربران دارای مدرک دکتری و دروس حوزوی، سهم ناچیزی از استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص داده اند.
  • این نظرسنجی نشان می دهد که افراد خانه دار در کنار دانشجویان و دانش آموزان بیشترین کاربران شبکه های اجتماعی مجازی هستند.
  • بیشترین سهم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در کشور با سهم ۲۸.۲ درصدی متعلق به زنان خانه‌دار است. سربازان، دانش آموزان و دانشجویان و بیکاران در رده های بعدی بیشترین سهم استفاده از شبکه های اجتماعی قرار دارند.
منبع مهر
مطالب پیشنهادی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد