پیروزی پتنت 120 میلیون دلاری اپل مقابل سامسونگ

بدبیاری‌هایسامسونگ ادامه دارد و این هفته در ادامه دشمنی درازمدت اپل و سامسونگ، دادگاه تجدیدنظر در رابطه با حق اعتبار پتنت120میلیون دلاری به نفع اپل حکم صادر کرد.

به گزارش بلومبرگ، دادگاه آمریکا در جلسه تجدیدنظر با لغو رأی ماه فوریه و با صدور حکمی 119.6میلیون دلاری به نفع اپل بهکار خود پایان داد. این دادگاه در رابطه با حق ثبت پتنتویژگی‌های باز کردن قفل با کشیدن دست، ضربه زدن برای تماس و تصحیح خودکار متون برگزارشده بود.

در دادگاه اول که در ماه فوریه برگزار شد، دادگاه اعلام کرده بود که پتنت های باز کردن قفل با کشیدن دست و تصحیح خودکار غیر معتبرند اما ارزش پتنت شماره 647 اپل که توضیح می‌دهد چگونه می‌توان شماره تماس را به لینک تبدیل کرد و با یکبار ضربه زدن به آن تماس برقرار کرد بهتنهایی معادل 98.7میلیون دلار برآورد شد. بنابراین دادگاه ماه فوریه حکم به پرداخت غرامت 120میلیون دلاری توسط سامسونگ یا تغییر طراحی محصولات این کمپانی نداد.

اما این بار با 8رأی موافق و 3رأی مخالف بهطورکلی نتیجه دادگاه تجدیدنظر به نفع اپل بهپایان رسید. بلومبرگ در این رابطه می‌گوید تعداد رأیهاغافلگیرکننده بوده و 3 نفری که به این حکم رأی مخالف دادند کسانی بودند که ایده غرامت 120میلیون دلاری را در ابتدا بیان کرده بودند.

همچنین قابلذکر است که این پرونده با پرونده‌ای که پیشازاین و در سال 2012 حکم به غرامت 1.05میلیارد دلاری (مبلغی که سپس به 548میلیون دلار کاهش پیدا کرد) به نفع اپل صادر کرد تفاوت دارد و سامسونگ قصد دارد این پرونده را برای تجدیدنظر مجدد به دادگاه عالی ببرد جاییکه قرار است هفته آینده این پرونده را زیر نظر بگیرد.

در این رابطه سال گذشته اپل و سامسونگ توافق کردند که دعاوی مربوط به ثبت پتنت در خارج از ایالت متحده امریکا را رها کنند و تنها بر روی پرونده‌های داخل آمریکا مبارزه کنند.

آخرین اخبار تکنولوژی را در وب سایت دیجی رو دنبال کنید
منبع pcmag
مطالب مرتبط
0 دیدگاه
بازخورد میان متنی
نمایش همه دیدگاه‌ها