با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

تا به حال فکر کرده‌اید که پربازدیدترین سایت‌ها کدام هستند؟ در حال حاضر 40 وب سایت در دنیا وجود دارند که ماهانه حدود 1 میلیارد بازدید‌کننده دارند و سایت‌هایی دیگری با اختلاف جزئی در بازدید، اندکی پایین‌تر از این 40 وب سایت هستند. در ادامه‌ی این مطلب، 30 تا از پربازدید‌‌ترین وب سایت‌های دنیا در سال 2018 را به شما معرفی خواهیم کرد.

در ابتدا لیست اسامی این وب سایت‌ها و در ادامه اطلاعات جزئی‌تر مثل کشور صاحب سایت، دسته بندی و موارد دیگر را مشاهده خواهید کرد.

توجه: تعدادی از سایت‌ها به دلیل غیر‌اخلاقی بودن (دارای محتوای پورن) از این مطلب حذف شده و به جای نوشتن آن سایت‌ها، شماره‌ی سایت بعدی آمده است.

1-Google.com

2- YouTube.com

3- Facebook.com

4- Baidu.com

5- Yahoo.com

6- Instagram.com

7- Twitter.com

9- Vk.com

10- Wikipedia.com

12- Yandex.ru

14- Amazon.com

15- Google.com.br

16- Live.com

17- Google.co.in

18- Google.co.uk

20- Ok.ru

21- Mail.ru

22- Google.co.jp

23- Yahoo.co.jp

24-Reddit.com

25- Google.de

26- Netflix.com

27- qq.com

28- Google.fr

29- Google.ru

30- Ampproject.org

 

1-Google.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: حدود 43 میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 8 دقیقه

2- YouTube.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: ویدیو

بازدید کل: حدود 24 میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 22 دقیقه

3- Facebook.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: شبکه‌های اجتماعی

بازدید کل: حدود 23 میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 12 دقیقه

4- Baidu.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: چین

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: حدود 10 و نیم میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 7 و نیم دقیقه

5- Yahoo.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

 

کشور: آمریکا

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: حدود 4 و نیم میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 6 و نیم دقیقه

6- Instagram.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: شبکه‌های اجتماعی

بازدید کل: حدود 2 میلیارد 60 نفر در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 6 دقیقه و 4 ثانیه

7- Twitter.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: شبکه‌های اجتماعی

بازدید کل: حدود 4 میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 9 دقیقه و 22 ثانیه

9- Vk.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: روسیه

دسته بندی: شبکه‌های اجتماعی

بازدید کل: حدود 2 میلیارد و 39 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 16 دقیقه و 43 ثانیه

10- Wikipedia.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: بین المللی

دسته بندی: دانشنامه

بازدید کل: 5 میلیارد و 33 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 3 دقیقه و 39 ثانیه

12- Yandex.ru

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: روسیه

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: حدود 2 میلیارد و 95 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 10 دقیقه و 26 ثانیه

14- Amazon.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: فروشگاه آنلاین

بازدید کل: 2 میلیارد و 35 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 6 دقیقه

15- Google.com.br

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: برزیل

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 3 میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: 9 دقیقه و 28 ثانیه

16- Live.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: اینترنت و مخابرات

بازدید کل: 2 میلیارد و 50 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 6 دقیقه و 44 ثانیه

17- Google.co.in 

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: هند

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: حدود 3 میلیارد

میانگین زمانی بازدید: 7 و نیم دقیقه

 18- Google.co.uk  

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: انگلستان

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 2 میلیارد و 10 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 9 دقیقه و 40 ثانیه

 20- Ok.ru 

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: روسیه

دسته بندی: شبکه‌های اجتماعی

بازدید کل: 1 میلیارد و 20 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 13 دقیقه

 21- Mail.ru

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: روسیه

دسته بندی: اینترنت و مخابرات

بازدید کل: 1 میلیارد و 72 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 7 دقیقه و 37 ثانیه

 22- Google.co.jp 

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: ژاپن

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 1 میلیارد و 70 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 10 دقیقه و 11 ثانیه

 23- Yahoo.co.jp

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: ژاپن

دسته بندی: اخبار و رسانه

بازدید کل: 1 میلیارد و 61 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 10 دقیقه و 17 ثانیه

24-Reddit.com   

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: شبکه‌ی اجتماعی

بازدید کل: حدود 1 و نیم میلیارد در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 10 دقیقه

  25- Google.de

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آلمان

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 1 میلیارد و 59 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 9 دقیقه

  26- Netflix.com 

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: تلویزیون و ویدیو

بازدید کل: 1 میلیارد و 71 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 9 دقیقه و 22 ثانیه

27- qq.com

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: چین

دسته بندی: اخبار و رسانه

بازدید کل: 1 میلیارد و 90 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 4 دقیقه

 28- Google.fr 

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: فرانسه

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 1 میلیارد و 48 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: حدود 9 و نیم دقیقه

 29- Google.ru

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: روسیه

دسته بندی: موتور جست و جو

بازدید کل: 1 میلیارد و 56 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 7 دقیقه و 52 ثانیه

 30- Ampproject.org

با ۳۰ تا از پربازدیدترین وبسایت‌های دنیا آشنا شوید!

کشور: آمریکا

دسته بندی: نرم افزار

بازدید کل: 1 میلیارد و 82 میلیون در ماه

میانگین زمانی بازدید: 3 دقیقه و 39 ثانیه

منبع hotinsocialmedia
مطالب پیشنهادی
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهتاب
مهتاب
5 سال قبل

25 تاش تو ایران فیلتره

ابوالفضل
ابوالفضل
4 سال قبل

چرا اسم سایت هشتم را نزدید