دیجی فکت: ۳۸ دانستنی معرکه درباره‌ی دایناسورها؛ گذری به 230 میلیون سال قبل

مطمئناًهمه‌ی ما فیلم‌های زیادی درباره‌ی دایناسورها دیده‌ایم. از دایناسورهای وحشی و خشن گرفته تا دایناسورهای مهربانی که با دیدن فیلم آرزو می‌کردیم که کاش منقرض نشده بودند! در ادامه ۳۸دانستنیشگفتانگیزدرباره‌ی دایناسورها آورده شده که پیشنهاد می‌کنیم آنها را از دست ندهید چون چیزهای جذاب و جدیدی درباره‌ی آنها خواهید فهمید که تابحالنمی‌دانستید! پس با دیجی رو همراه باشید!

۱. دایناسورها خزندگانی هستند که از حدود ۲۳۰میلیون تا۶۵میلیون سال پیشبر روی زمین می‌زیستهاند.

۲. دایناسورها در عصری از کره‌ی زمین که مزوزوئیک نامیده می‌شودمی‌زیستهاند. آنها در هر سهدوره‌ی این عصر یعنی تریاس، ژوراسیک و کرتاسهحضورداشته‌اند.

۳.جمجمه‌ی دایناسورها حفره‌هایی داشته که باعث سبک‌تر شدن جمجهمی‌شده است. بعضی از آنها جمجمه‌هاییبهاندازه‌ییک ماشین داشته‌اند.

۴. دانشمندان تخمین می‌زنند که هزارگونه دایناسور غیر پرنده با ۵۰۰سرده‌ی متفاوت وجود داشته‌اند. آنها بر این باورند که هنوز دایناسورهای بسیاری کشف نشده‌اند و شاید عدد سرده‌ها به ۱۸۵۰ برسد.

۵. دایناسورها در تمام قاره‌ها، حتی قطب جنوب زندگی می‌کردهاند.

۶. نام مستعار کلرادو، استگوزاروس است چراکه اولین فسیل استگوزاروسها در آنجا پیدا شد.

۷. برخی از دایناسورهای گیاهخوار باید روزانه حدود ۱ تن غدا می‌خوردند.

۸.بااینکه مردم عموماً تصور می‌کنند که دایناسورها خیلی غولپیکربوده‌اند، اما آنها اغلب هماندازه‌یانسان‌ها یا کوچکرتربوده‌اند. دانشمندان بر این باورند که چون فسیل شدن استخوان‌های بزرگ راحت‌تر است و ما عموماً این استخوان‌ها را پیداکرده‌ایم باور عموم این است که آنها حتماً خیلی غولپیکربوده‌اند وگرنه بعضی‌هایشان در حد و اندازه‌ییک مرغ بوده‌اند!

۹. بعضی از دایناسورها دمی به بلندی ۴۵ فوت داشته‌اند. اکثر دایناسورهادم‌های بلندی داشته‌اند که به آنها در حفظ تعادل هنگام دویدن کمک می‌کرده است.

۱۰. دایناسورها بر اساس استخوان لگنشان به ۲ دسته تقسیم می‌شوند. پرنده کفلان و خزنده کفلان. استخوان‌های لگن خزنده کفلان همه به سمت عقب و فقط یکی به سمت جلو بوده است و استخوان لگن پرنده کفلان تماماً به سمت عقب بوده‌اند. دانشمندان بر این باورند که پرندگان امروزی از دایناسورهای خزنده کفلان تکاملیافته‌اند.

۱۱.کلمه‌ی «دایناسور» اولین بار توسط یکدیرینهشناس انگلیسی در سال ۱۸۴۳ ابداع شد. این کلمه یونانی است و به معنای مارمولک وحشتناک است و این وحشتناک بیشتر تاکید بر جثه‌ی آنها دارد نه بر ترسناک بودنشان!

۱۲. اولین دایناسورهایی که در دوران تریاس و حدود ۲۳۰میلیون سال پیش وجود داشتند، کوچک و سبکوزن بودند. دایناسورهای بزرگ‌تر در عصرهای ژوراسیک و کرتاسه پدید آمدند.

۱۳. دایناسوری که طولانی‌ترین اسم را دارد میکروپاکیسفالوسور(مارمولک کوچک با سر ضخیم) است. فسیل این نوع دایناسور عموماً در چین یافت شده است.

۱۴. دایناسورها حدود ۱۶۵میلیون سال ساکن زمین بوده‌اند. انسان‌ها فقط ۲میلیون سال است که بر زمین حضور دارند.

۱۵. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که یکشهابسنگ عظیم ۶۵.۵میلیون سال پیش به شبهجزیره‌ییوکاتان مکزیک اصابت کرده و باعث انقراض دایناسورها شده است. آنها بر این باورند که قطر این شهابسنگ۶ مایل بوده و حفره‌ایبهاندازه‌ی۱۲ مایل ایجاد کرده است. احتمالاً این شهابسنگ نیروی عظیمی به پوسته‌ی زمین وارد کرده و امواج لرزه‌ای حاصل از آن در کل دنیا پراکندهشده است و این موضع باعث شده که هیچ حیوان دیگری بر روی خشکی، به‌جزیک نوع سگ بزرگ، باقی نماند. هرچند حیواناتی مثل عروس دریایی، ماهی‌ها، عقرب‌ها، پرندگان، حشرات، مارها، لاکپشت‌ها، مارمولک‌ها و تمساح‌ها هم جان سالم به دربرده‌اند.

۱۶.هیچکسدقیقاًنمی‌داند که طول عمر دایناسورها چقدر بوده است. بعضی دانشمندان عقیده دارند که بعضی از آنها ۲۰۰ سال هم عمر می‌کردند.

۱۷. دانشمندان برای این انقراض بزرگ نظریه‌های متفاوتی دارند. برخی بر این باورند که پستانداران کوچک از تخم‌های دایناسورها تغذیه می‌کردند و این باعث کم شدن و انقراض آنها شده است. بعضی دیگرها فرضیه‌های مانند اینکه بدن دایناسورها نسبت به مغزشان خیلی بزرگتر شده بوده، نبودن غذای کافی و تغییرات آب و هوایی را عنوان می‌کنند.

۱۸.بزرگ‌ترین تخم دایناسورها در حدود یک توپ بسکتبال بوده است.

۱۹. بیشتر دایناسورها گیاهخواربوده‌اند.

۲۰.استگوزاروسهاکم‌ترین نسبت مغز به حجم بدن را داشته‌اند. بدن آنها هماندازه‌ییک ون اما مغز آنها بهاندازه‌ییک گردو بوده است.

۲۱. بعضی از بومیان آمریکا فکر می‌کردند که اسکلت دایناسورها متعلق به اجداد گاومیش‌هاست. انگلیسی‌ها هم در ۳۰۰ سال پیش فکر می‌کردند که این اسکلت‌ها مربوط به فیل‌ها یا انسان‌هایغولپیکر هستند.

۲۲. اولین شواهد ثبتشده از کشف یک استخوان احتمالی مربوط به دایناسورها به ۳۵۰۰ سال پیش و در چین می‌شود. در آن زمان آنها نمی‌دانستند دایناسور چیست، به همین دلیل فکر می‌کردند که چیزی که پیداکرده‌اند مربوط به اژدهاست.

۲۳. بیشتر دایناسورهای گیاهخوار استخوان‌های توخالی داشته‌اند، به همین دلیل آنقدر که به نظرمی‌آیند سنگین نیستند. این ویژگی در پرندگان هم وجود دارد.

۲۴. دایناسورهای گیاهخوار کوچک احتمالاًباهوش‌ترین دایناسورها بوده‌اند.

۲۵. مغز نوزاد انسان از مغز دایناسورهای بالغ بزرگتر است. وال‌ها و دلفین‌هابزرگ‌ترین مغز را در بین حیوانات دارند.

۲۶. بیشتر دایناسورهای گوشتخوار بر روی ۲ پا حرکت می‌کردند. این باعث می‌شدسریع‌تر حرکت کنند و دست‌هایشان برای گرفتن طعمه آزاد باشد. اکثر دایناسورهای گیاهخوار هم بر روی ۴ پایشان حرکت می‌کردند تا بتوانند وزن سنگینشان را جابهجا کنند. بعضی از آنها می‌توانستند مدت کوتاهی را بر روی دو پا بایستند.

۲۷.احتمالاً بعضی از دایناسورها پوست‌های رنگی داشته‌اند، اما دانشمندان هنوز از این قضیه مطمئن نیستند. چون احتمالاً اکثر آنها پوست‌هایی به رنگ سبز یا قهوه‌ایداشته‌اند تا بتوانند راحت‌تر در میان گیاهان و درختان پنهان شوند.

۲۸. دایناسورها اغلب سنگ‌های بزرگ می‌بلعیدند. این سنگ‌ها در معده‌شانمی‌ماند و به هضم غذا کمک می‌کرد.

۲۹.سوروپادهابلندقدترین حیوانات تاریخ بوده‌اند. بعضی‌هایشان حتی ۲ برابر یک زرافه قد داشته‌اند.

۳۰. برخی دانشمندان بر این باورند که تیرانوسورکسهامی‌توانستند با سرعت ۲۸کیلوتر در ساعت بدوند. برخی هم بر این باورند که آنها اصلاًنمی‌توانستند بدوند، چون خیلی بزرگ بوده‌اند!

۳۱. دایناسورها مکانیسم‌های دفاعی متفاوتی داشتند. گوشتخوارهادندان‌های تیزی داشته‌اند، گیاهخواران شاخ‌های بلند یا قسمت‌های تیزی داشته‌اند، دیگر دایناسورها هم با صفحات استخوانی پوشیده شده بودند.

۳۲.همه‌ی دایناسورها تخمگذاریمی‌کردهاند. حدود ۴۰ نوع تخم دایناسور متفاوت کشفشده است.

۳۳. خزندگان و پرندگان امروزی فقط یک منفذ برای ادرار، مدفوع و تولیدمثل دارند. دانشمندان بر این باورند که دایناسورها هم به همین شکل بوده‌اند. بااینحالاحتمالاً برخی دایناسورها هم آلت تناسلی داشته‌اند درست مانند برخی از پرندگان. آنها بر این باورند که اندام تناسلی یکتیرانوسورکس نر احتمالاً۱۲ فوت بوده است.

۳۴. مانند پرندگان و خزندگان امروزی، دایناسورها هم لانه می‌ساخته و تخمگذاریمی‌کردهاند. حتی برخی از آنها به بچه‌هایشان غذا داده و از آنها مراقبت می‌کردهاند.

۳۵. دایناسورهایی که در نزدیکی آب زندگی می‌کردهاند، بهترین فسیل‌ها را از خودشان بهجایگذاشته‌اند.

۳۶. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که پرندگان از دایناسورها هستند و بنابراین دایناسورها منقرض نشده‌اند.

۳۷.بزرگ‌ترینخزنده‌ی پرنده اکلواتلوس بود. طول بالهای او به ۱۲ متر می‌رسید.

۳۸.کوچک‌ترین تخم دایناسوری که تابحالپیداشده۳سانتیمتر طول و ۷۵ گرم وزن داشته و مشخص نیست که متعلق به کدام گونه است.

آخرین اخبار تکنولوژی را در وب سایت دیجی رو دنبال کنید
منبع factretriever
مطالب مرتبط
2 دیدگاه
بازخورد میان متنی
نمایش همه دیدگاه‌ها
ناصر
3 سال قبل

سلام لطفا امکان دانلود بازی رو بزارید

پاسخ به  ناصر
3 سال قبل

با سلام
منظور شما از امکان دانلود بازی چیست؟