گوگل دلیل مسدود سازی وب‌سایت‌ها را توضیح می‌دهد

گوگل دلیل مسدود سازی وب‌سایت‌ها را توضیح می‌دهد
گوگل دلیل مسدود سازی وب‌سایت‌ها را توضیح می‌دهد

به طور حتم شما هم بارها در هنگام بازکردن بعضی وب سایت‌ها از طریق موتور جستجوی گوگل با صفحه قرمزی حاوی هشدار روبه‌رو شده‌اید. خوب این پیام از طرف گوگل نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده آلوده بودن وب‌سایت مورد نظر به بدافزارها می‌باشد که شما را از واردشدن به این وب‌سایت منع می‌کند.Google gives you more info on why it's blocked a website

اما واقعا این وب‌سایت‌ها آلوده به بدافزار هستند؟ گوگل این مورد را این چنین توضیح می دهد:

در واقع بیشتر این نوع سایت‌ها به دلیل بارگذاری فایل های آلوده، از طرف گوگل مسدود می شوند که بعضی از آنها بسیار برای سیستم های رایانه‌ای خطرناک هستند و می توانند به آنها آسیب برسانند، اما تعدادی از آنها هم به دلیل گزارش اشتباه کاربران و یا به اشتباه مسدود شده‌اند، که گوگل به تازگی قول داده است در صورت گزارش صاحبان وب‌سایت‌های مسدود شده، به سرعت این موارد را بررسی و در صورتی که مشکلی در وب‌سایت مورد نظر وجود نداشته باشد آن را از لیست سیاه خود خارج کند.

گوگل دلیل مسدود سازی وب‌سایت‌ها را توضیح می‌دهد
گوگل دلیل مسدود سازی وب‌سایت‌ها را توضیح می‌دهد

به هر حال در حالت کلی اگر با چنین وب‌سایت‌هایی روب‌رو شدید بهتر است آنها را باز نکنید، چرا که گوگل گزینه‌ای را در صفحه‌های هشدار قرار داده است تا با مسئولیت خودتان وارد وب سایت مورد نظر شوید و هیچ تضمینی در آلوده‌ نبودن وب‌سایت مورد نظر نمی‌دهد. با این حال از طریق وب سایت گوگل می توانید سالم بودن وب سایت‌ها را بررسی کنید.