بلیط هواپیما

عنوان برچسب

درونگرایی

اگر می‌خواهید یک درونگرای شاد باشید این عادات روزمره را دنبال کنید

آیا می‌توان یک فرد درونگرای شاد بود؟ درونگرایی و برونگرایی یکی از ویژگی‌های شخصیتی هر فرد است اما جامعه انسانی ما بر اساس ارتباطات و ساختارهای برونگرایانه شکل گرفته است و تطبیق یافتن با این شرایط و…
ادامه مطلب ...

چند نکته شغلی که درونگراها باید همیشه مد نظر داشته باشند

انسان‌ها به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم می‌شوند که هر یک از دو دسته ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خاصی دارند. درونگراها به حضور در جمع و صحبت کردن، علاقه چندانی ندارند و بیشتر مواقع تنهایی را ترجیح…
ادامه مطلب ...

آیا شما یک انسان درون گرا هستید؟ چگونه یک درون‌گرای کارآمد شویم؟

درون گرایی یک رفتار اجتماعی است که در آن فرد بیشتر به کارهای انفرادی علاقه دارد تا به کارهای اجتماعی. به بیان ساده تر، درون گرا ها بر درون خود متمرکز هسند و برون گرا ها بر بیرون. اگر میخواهید بدانید…
ادامه مطلب ...