فلای تودی

عنوان برچسب

گوگل سامر کد

رویداد بین المللی گوگل سامر کد اینبار در تهران

تابستان امسال رویداد آموزشی رقابتی گوگل سامر کُد به میزبانی تهران، تحت عنوان تهران سامر کُد توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری و همراهی گروه علمی پژوهشی آورکلاک در…
ادامه مطلب ...