مدیر عامل پاندورا:راه اندازی اپل موزیک هیچ آسیبی به ما وارد نکرده است

Pandora CEO: No impact from Apple Music launch
مدیر عامل شرکت پاندورا:راه اندازی اپل موزیک هیچ آسیبی به ما نزده است

یک هفته دیگر، اپل موزیک یک ماهه می شود.در حالی که این مدت زمان برای ضربه زدن به شرکت های دیگر کافی به نظر می رسد، مدیر عامل شرکت پاندورا می گوید:در حالت کلی پاندورا هیچ فشاری از سوی اپل موزیک متحمل نشده است.برایان می گوید بعضی از مصرف کنندگان ممکن است سرویس اپل را آزمایش کنند و ضربه کوتاه مدتی وارد شود اما در حال حاضر پاندورا هیچ آسیبی از سوی اپل موزیک ندیده است و در دراز مدت هم نخواهد دید.

برایان برای این احساس امنیت در برابر اپل دلیل خوبی دارد.پاندورا 79.4 میلیون مشترک دارد و بررسی مشترکین پاندورا نشان می دهد، در حالی که 58 درصد از آنها از سرویس اپل موزیک آگاه هستند فقط 9 درصد از آنها برای یک ماه زمان آزمایشی استفاده از اپل موزیک برنامه ریزی کرده اند و 1 درصد ازاین مشتریکن قصد کوچ به اپل موزیک را دارند.
این اطلاعات نشان می دهد اپل هنوز نتوانسته است مشتریکین سرویس های دیگر را برای استفاده از اپل موزیک ترغیب کند و در طولانی مدت باید دید آیا اپل موفق می شود مشتریکن سرویس های دیگر را راضی کند تا اقدام به کوچ به سرویسش نمایند.
phonearena