علت رایج شدن سیستم‌های یو پی اس چیست؟

دلیل به وجود آمدن توپولوژی ماژولار ترکیب سه فاکتور بود: پیشرفت های که سبب شده بود یک ایده عملی ایجاد شود، دارای مزایای تجاری و فنی بود و تغییراتی که در محیط های تجاری صورت گرفته موجب مهم شدن این مزایا شده است.

تکنولوژی توانمندکننده

در نهایت علت موجودیت توپولوژی ماژولار به پیشرفت های است که در صنعت نیمه رسانا وجود داشته است. در قرن 17 سیستم های UPS آنلاین تبدیل دوگانه یکپارچه پدید آمدند و به عنوان UPS های که ترانسفورماتور دارند به آنها اشاره شده است. آنها برای مبدل شدن جریان برق AC خام به ولتاژ DC از یکسو سازی استفاده می کردند که به منظور شارژ باطری پشتیبانی UPS و تغذیه یک اینورتر یا وارون ساز به تبدیل یک شکل موج خروجی ACC پاک استفاده شده است. به همین جهت ترانسفورماتور خروجی در جهت بالا بردن خروجی اینورتر به مقدار مورد نیاز برای بار بحرانی مورد احتیاج است.

تا نیمه های قرن نوزده با توجه به پیشرفت های که در تکنولوژی نیمه رسانا برق وجود داشت و همچنین با ورود ترانزیستور دوقطبی گیت (دروازده) عایقی (IGBT) یک راهکار فاقد ترانسفورماتور و همچنین متفاوتی را ایجاد کرده است. در یک ایده عادی، مبدل DC که IGBT را دارا باشد، به میزان زیادی سبب می شود خروجی یکسوساز بالا برود و برای حرکت بار بحرانی به وسیله اینورتر امکان تولید مستقیم یک ولتاژ AC کافی فراهم شود. زیادترین فواید UPS به صورت مستقیم از ایده ها و طرح های می باشد که فاقذ ترانسفورماتور هستند. آنها دارای عملکرد زیادتر، فاکتور برق ورودی زیادتر، انحراف هارمونیک جریان ورودی پاییم تر ( THDI)، پایین آمدن هزینه‌های اجرایی و اساسی، بالا رفتن عمر باتری یو پی اس و نویز شنودنی کمتر هستند. اما با حذف شدن ترانسفورماتور با میزان زیادی کم شدن اندازه و وزن فیزیکی روبرو هستیم. مثلا برای جا گذاری سیستم KVA120 از m232/1 به m253/0 کم خواهد شد این با وجودی است که وزن از kg1200 به kg370 کم می شود. آرایش مدولار مختلف با توجه به میزان کاهش و صرفه جویی هزینه ها امکان پذیر می باشد که در آن تقاضای بار بحرانی با جایگزینی میزان UPSکوچکتر به صورت موازی به جایی یک دستگاه بزرگ یکپارچه کار می نماید، برطرف می شود. پیشرفت های زیادتری در عملکرد داشته اند همچنین فواید زیادتری در دسترسی، نگهداری راحت در زمان کار و انعطاف پذیری ایجاد می نماید.

یک جو تجاری مورد تقاضا

ایجاد این فواید در هر زمان مناسبی می باشد، حتی در شرایطی که شرکت ها از کامپیوتر ها بیشتر به منزله یک ابزار درونی برای اتوماتیک کردن عملیات مهندسی، ساختو تجاری استفاده می کنند، قطع شدن برق یا ایجاد نوسان ولتاژ موقتی و همچنین از بین رفتن امکان پردازش دیتا بسیار جدی می باشد. بنابراین تکنولوژی سبب شده تا سیستم‌های مدولار عملی شوند و گسترش آنها برای دسترسی زیادتر برق قابل حصول با تقاضای مشتری  صورت گرفته است. علاوه بر آن بالا رفتن عملکرد انرژی سیستم‌های مدولار برای کاربرانی که بالا رفتن میزان هزینه های انرژی همراه با بالا رفتن فشار اجتماعی و قانوی برای کم کردن تصاعد کربن روبرو هستند، بسیار پر اهمیت می باشد.ups

یک نمونه از آرایش ماژولار

این امکان وجود دارد که چگونگی دسترسی بهتر کاربران به این فواید و مزایا را با یک مثال متعارف بررسی نمود. فرض کنید که یک پیش نیاز بار KVA80 برای مرکز دیتا فراهم بوده و به دلیل وجود شرایط بحرانی آن، به یک آرایش UPS اضافی نیاز می باشد به معنای دیگر به آرایشی نیاز است که در صورت خراب شدن یک UPS بتواند برق را تحویل بدهد.

اگر چنین پیش نیازی محیا باشد این امکان وجود دارد که با دو محفظه UPS تک‌ایستا KVA80 با اشتراک بار، جواب داده شود. در صورتی که یکی از این محفظه ها کار نکند دیگر برای پشتیبانی بار KVA800 ظرفیت لازم را داشته است تا زمانی که تعمیر دستگاه خراب شکل بگیرد، می تواند یک قفسه شامل سه ردیف مدولار نصب‌کننده KVA UPSs40 نصب گردد.

در واقع این یک سیستم الحاقی می باشد چون در صورتی که یک مدول KVA40 کار نکند، دو مدولی که باقی مانده اند ظرفیت را دارند که آنها برای انتقال بار بحرانی کافی می باشند. در واقع می توان اینگونه گفت که هر دو سیستم قادرند به منزله سیستم‌‌های الحاقی N+1 به شمار بیایند که  N دستگاه برای جواب دادن به تقاضای بار بحرانی  لازم می باشند، یک در مثال گفته شده تک ایستا و دو برای سیستم مدولار  است. 1 زیادتر برای تاسیس های یو پی اس انعطاف پذیری را ایجاد می کند چون زمانی که یک دستگاه UPS کار نمی کند یک دستگاه USP بار مرئی داشته است. الحاق اضافی یا انعطاف پذیری در صورت می تواند فراهم گردد که بار تضمین نماید.

این امکان وجود دارد که سیستم‌هایی با الحاق N+nn برای اینکه n تعداد مدول‌های اضافی داشته باشند، ساخته گردند. مهم ترین و اساسی ترین و همچنین اولین فایده‌ی که سیستم مدولار دارد این است که کوچک می باشد و در یک می تواند بجای دو محفظه در یک ردیف بکار گرفته شود. این علت سبب صرفه جویی زیادی در مراکز دیتا مدرن می گردد و در زمانی که فضا به منزله یک اولویت به شمار می رود. در نمونه تک ایستا، هر دستگاه UPS در عملیات نرمال نیمی از بار KVA40 را تولید می نماید به همین خاطر 50% بارگذاری می شود. به دلیل بالا رفتن عملکرد یو پی اس apc با لودینگ ، دستگاهای مدولار در 96٪ کارآیی در مقابل با دستگهای تک ایستا 911٪  عمل می کنند.

برای بالا رفتن میزان کارایی نه فقط هزینه های انرژی مستقیم کم می شود، آن را به واسطه کم شدن هزینه های خنک سازی صرفه جویی ها را پدید می آورد. همه ی صرفه جویی های هزینه ی در این مثال به مقدار 16700 فرانک در طول 5 سال یا شاید زیادتر به قیمت برق بستگی خواهد داشت. بالا رفتن دسترسی فواید دیگری نیز داشته است.

دسترسی هر دستگاه UPS می تواند به نسبت مابین میانگین زمان بین خرابی‌ها (MTBF) و میانگین زمان تعمیر (MTTR)  محاسبه شود. این موضوع در حالی است که برای تعمیر یک دستگاه تک ایستا 66 ساعت به طول می انجامد، البته برخی از مدول ها درزمانی کمتر از نیم ساعت می توانند تعویض شوند.

کم شدن MTTR به مدول hot swap، دسترسی ٪9999 /99 حتی پیش از ایجاد امکان انعطاف پذیری که ایجاد شده است با آرایش N+1 را ایجاد می نماید . این مقدار حفاظت برق ، برای کاربران بسیار مهم است در صورتی که در هزینه ها نیز صرفه جویی های رخ دهد، هزینه قطعه های تخصصی کم می شود و دیگر نیازی نیست که تکنسین های سایت مهارت بالا داشته باشند. در زمان عمر عملیات تأسیسات UPS، یکی از مزیت های توپولوژی مدولار می تواند ارتقا پذیری باشد.  فرض کنید که تبادل بار نمونه از 80 به KVA110 رشد داشته است. تلاش کوتاهی در جایگذاری KVA40 دیگر به مکان قفسه یدکی، حالت افزونگی N+1 سیستم را بدون پایین آوردن بارگیری UPS زیاد و بدون ایجاد قطع برق به بار بازیابی مینماید. یو پی اس دارای اندازه مناسبی می باشد. این امکان وجود دارد که رشد زیادتر در تقاضای بار همراه با بالا رفتن مدولار بیشتر ظرفیت سیستم یو پی اس باشد. برای مدول های زیادتر ظرفیت قفسه به ارتقاپذیری عمودی سیستم  یو پی اس معروف می باشد. اگر بدین صورت تمام شود می تواند ارتقا پذیری افقی به واسطه اضافه نمودن قفسه های زیادتر حاصل گردد .

مزایا و صرفه‌جویی‌های همیشگی:

در یک سیستم UPSماژولار (استابلایزر)این امکان وجود دارد که زیادتر از یک تاسیسات و تجهیزات تک ایستا از نظر هزینه ابتدایی، هزینه داشته باشد. در صورتی که این وضعیت با کم شدن هزینه های اجرای سیستم ماژولار به خصوص زمانی که فاکتورهایی مانند هزینه انتقالی اولیه و زیربنایی و هزینه نگهداری مد نظر قرار گرفته می شود، بررسی خواهد شد . افزون بر اینها کم شدن هزینه ها، روش مدولار جایی کوچک تری خواهد گرفت و توانایی کنترل راحت، دسترسی زیادتر، ارتقا پذیری و انعطاف پذیری بیشتری رادر زمان عملکرد عملیاتی خود ایجاد می کند.

این مطلب صرفا یک مقاله‌ی تبلیغاتی است و دیجی رو مسئولیتی در قبال آن ندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.