علیرضا غلامی

برنامه‌نویسی این امکان رو به شما می‌ده تا در مورد خودِ «فکر کردن» فکر کنید و وقتی‌ هم که دیباگ می‌کنید، در مورد خودِ «یادگیری» یاد می‌گیرید. Nicholas Negroponte علیرضا غلامی، یک عاشق تکنولوژی و کتاب
127 مقالات