آیا می‌دانستید انیشتین باهوش بود اما نابغه نبود؟

اینیشتین باهوش یا نابغه
اینیشتین باهوش یا نابغه

شاید شما هم جزو بسیار افرادی باشید که با نام انیشتین آشنا هستند؛ انسانی که با نظریات خود موجب تحولی شگرف در مسیر دانش بشری شد.  او با ارائه ی نظریه ی معروف نسبیت، خود را بیشتر به جهان علم معرفی نمود. او کسی بود که حتی بعد از مرگ، مغزش دست به دست چرخید تا راز هوش سرشارش کشف شود.

اما آیا می دانستید که با این حال آلبرت انیشتین با ضریب هوشی یا همان IQ در حدود ۱۶۰ در رده ی نوابغ تراز اول جهان قرار نمی گیرد، چرا که نوابغی با ضریب هوشی بالاتر از انیشتین  در تاریخ هستند که شگفتی ساز شدند، اما از شهرتی کمتر از انیشتین  برخوردارند!

به گواهی تاریخ در صدر لیست نوابغ، نام یوهان لفگانگ فون گوته با ضریب هوشی ۲۱۰ خودنمایی می کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته با ضریب هوشی 210
یوهان ولفگانگ فون گوته با ضریب هوشی ۲۱۰

شاعر بلند آوازه ی آلمانی که در عین هنرمند بودنش، سیاستمدار، دانشمند و بزرگترین شخصیت ادبی عصر مدرن بود که همگان را به تحسین خود واداشت.