صدای دیجی رو

صدای دیجی رو بخش صوتی وب سایت دیجی رو است. این بخش کاملا به صورت نوآورانه و اختصاصی توسط گروه دیجی رو به همراه گویندگان برتر کشور تهیه و منتشر می شود.