پرستو عنبری

دانشجوی نرم‌افزار | سردبیر نشریه‌ی علمی تخصصی انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی | علاقه‌مند به خرده‌فرهنگای اینترنتی و فیلم و همه‌ی چیزای گیکی و یه خوره‌ی فناوری ?
21 مقالات