بزرگترین رویداد برنامه نویسی تلفن همراه کشور برگزار شد و تیم های برتر معرفی شدند

هشتمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور مسابقات توسط گروه sharif ICT و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی ریاست جمهوری به تاریخ 12 و 13 مهر ماه 1399 در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور 200 نفر از نخبگان برنامه نویسی از کل کشور در قالب 75 تیم به صورت حضوری برگزار شد. لازم به ذکر است از 75 تیم وارد شده در مسابقات 47 تیم وارد جدول رتبه بندی رویداد شدند.
پس از دو روز مسابقه با نظر تیم داوری 11 تیم به مرحله نهایی راه یافتند. این مرحله در روز سوم مسابقه و در تاریخ 14 مهر به صورت غیر حضوری برگزار شد و تیم ها به ارائه خروجی خود در مسابقات پرداختند.
در نهایت با توجه نمرات فنی در مرحله اول و نمره ارائه ایده در مرحله دوم رتبه بندی تیم ها به ترتیب زیر اعلام شد.
همچنین حامیان اصلی رویداد به مجموعه های زیر می باشند.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
بانک رفاه کارگران
ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی
شرکت صنایع غذایی ماسترفوده
شرکت پارس پک

رتبه

نمره نهایینام تیمنام و نام خانوادگی اعضامحل سکونت

1

16.6پرشین کُدرزمهردادارژنگالبرز|کرج
مهرانارژنگ

البرز|کرج

2

16.56Arenaفاطمهدانش پژوههمدان|همدان

عرفان

سقاباشی

همدان|همدان

امیرحسینسیف

همدان|همدان

3

16.53IRISAPPمیناحسین پوراصفهان|اصفهان

علی

نباتیاصفهان|اصفهان
حمیدرضاسیناپور

اصفهان|اصفهان

احسانکیانی

اصفهان|اصفهان

4

16.41DevelopXامیرحسینجلیلیتهران|تهران
علیشایان پور

تهران|تهران

5

16.4ktmحسینباکندخراسنان رضوی|مشهد

وحید

صفری

خراسان رضوی|مشهد

علیرضالرستانی

خراسان رضوی|مشهد

6

16.36دوپلیکااحدشیبانیکرمان|کرمان

سعید

پورگوهری

کرمان|کرمان

محمدحسنی

کرمان|کرمان

7

16.21NovinDevsمیلادمحمدیتهران|شهرستان بهارستان
بهنامناصحی

گیلان|رشت

حسن

عظیمی

تهران|بهارستان

8

16.18Asyncهادینوروزیتهران|تهران

علی

فرهادیهمدان|همدان
اشکانتفنگدار

تهران|تهران

عرفانپرهیزی

فارس|شیراز

9

16.15Nilvaحسینخطیریتهران|تهران

سجاد

رضوانیتهران|تهران
نیلوفربهمن آبادی

تهران|تهران

مهدیحسن زاده

تهران|تهران

10

15.93TheSAMEامیرحسینمحمدزادهتهران|رباطکریم

مائده

اصغرى

تهران|تهران

سروشمسگرى

تهران|تهران

احسان

قرائى

تهران|تهران

11

15.71iBitحسینخراسانیهمدان|ملایر

محمد مهدی

قائمی

همدان|همدان

امیرحسینواحدی

همدان|ملایر

12

14.2هیدراامیرحسینابراهیمیخراسان رضوی|مشهد

علی

ابراهیمیخراسان رضوی|مشهد
محمد جوادکنویسی

خراسان رضوی|مشهد

محمد مهدیکنویسی

خراسان رضوی|مشهد

13

13.5Vbile | ویبایلمصطفیقدیمیکرج|کرج

مهدی

درویشیتهران|تهران
سیداصغرحسینی

البرز|نظرآباد

وحیدگروسی

البرز|نظرآباد

14

13.5اَویدانویدفرهادیتهران|تهران

مهدی

قهرمانی

البرز|نظر آباد

مهدیزمانی

البرز|کرج

15

13.05کارچین 

 

16

12.2تیوانپریااطهری نیاتهران|تهران

فاطمه

تیموریانتهران|تهران
پریساعطار

تهران|تهران شهرزیبا خیابان مرادی

الهامشهیدی

تهران|تهران

17

12.05tired tigersعرفاننوریتهران|تهران

سید علی

حسینی میرزائی

تهران|تهران

علی

شفیعی

تهران|تهران

بهنیاسلیمانی

تهران|تهران

18

12.05بلادشاپورمریمکاظمیتهران|تهران

سیده حمیده

نقیبیتهران|تهران
محمدرضافلاح

تهران|تهران

سید مسعودخادمی

تهران|تهران

19

11.5هژیرمهدیعیوضیقم|قم

محمدصادق

دهقان اشکذری

قم|قم

حسناکبری

قم|قم

20

11.3دوازده به بعدسید امیر محمدحسینی پورمازندران|بابلسر

رضا

راضی فرمازندران|آمل
محسنمیردار

مازندران|بابلسر

سجادظاهری

مازندران|بابلسر

21

11.25CapsLockمؤمنحمه‌ویسیکردستان|سنندج
هژیرغفوری قرنی

کردستان|سنندج

22

11.15Golden Codersعلیامامی قشلاقیآذربایجان شرقی|گوگان

علی

ارشدیآذربایجان شرقی|تبریز
سیناخانزاده

آذرباییجان شرقی|تبریز

حمیدرضاتقی زاده فانید

آذربایجان شرقی|

23

11.1Beta-TPSمحمداسمعیلیاردبیل|اردبیل

حامد

بیرون برعباسی

اردبیل|اردبیل

حامد

شکری

اردبیل|اردبیل

رضانظری

اردبیل|اردبیل

24

11.05اَورَنگعلیرضایعقوبیتهران|اسلامشهر

غزال

حیدری پاکروالبرز|کرج
حمزهرضائی

تهران|قدس

محمد علیاسدی

تهران|تهران

25

10.95هدفمحمد مهدیسپهریانمازندران|آمل

سروش

احمدی

تهران|تهران

امین

سلیمانیانمازندران|ساری

میترا

خواجوندتهران|اسلامشهر
2610.75گتسپیآرمینمهرآیین

تهران|شهرری

آرمین

آژده نیا

تهران|قرچک

میعادضیایی

کردستان|قروه

امیرحسین

احمدنژاد

تهران|تهران

2710.45دوازده به قبل

مهردخت

گوهردهی

مازندران|ساری

رضا

طنابیمازندران|بابل
برناجویا

مازندران|بابل

محمد

علی نژاد کلائیتهران|شهریار
2810.15Ma amadeim ii Ma amadeimمتینمعینی

قم|قم

محمد مهدی

زحمتکشقم|قم

علی

گایینی

قم|قم

فاطمهکاظمی زاده

قم|قم

29

9.75Andromedaزینبشیریهمدان|همدان

امیرحسین

بابائیانهمدان|همدان
محمدمشایخی

تهران|تهران

آرینامیرامجدی

تهران|تهران

30

9.6Cyber Soulsمیسونجلیلی منافتهران|تهران

محمدحسین

حسن زاده وژدهتهران|تهران
محمد امینخادمی

البرز|نظرآباد

علیرجب نژاد

تهران|تهران

31

9.55Rug Gearزهراابراهیمیبوشهر|بندر گناوه

محمدامین

مهرآئینتهران|تهران

32

9.4

گانگولوس

رضاباقری

تهران|تهران

حسینباقری

تهران|تهران  ، پونک

33

9استاد ساداتخشایارغفاریتهران|تهران

محدثه

غفاریتهران|تهران
مریمابراهیمی

تهران|تهران

بنیامینبیضایی

تهران|تهران

34

8.95هایزنبرگزهرامنصوریایلام|ایلام

محراب

سهیلیایلام|ایلام
سمیراسارائی

ایلام|ایلام

مرتضیمرادی فرد

ایلام|ایلام

35

8.1log4بهمندشتیانفارس|شیراز

علی

جعفریتهران|تهران
علیمحمد علی رجب

تهران|تهران

صادقمحبی

تهران|تهران

367.4Star  

37

7.3Nano Softعلیخسرونژادیزد|یزد
فرزانه ساداتعظیمی

یزد|یزد

38

7.2Magic Codesکسریپورموذنآذربایجان شرقی|تبریز

حسین

ثابت نژادآذربایجان شرقی|تبریز
مریمآهنگری سیس

آذربایجان شرقی|تبریز-شبستر

ائلشنبهرامی

آذربایجان شرقی|تبریز

39

6.95کیبوردحسینعینلوتهران|تهران

هاشم

همراز

زنجان|زنجان

علیرضاجوادی

زنجان|زنجان

40

6.25پرگاسمصطفیمرادیتهران|تهران
مژدهرحیم پور

البرز|کرج

41

5.9Semi Colonسیدعلیعسکری رانکوهیتهران|تهران

علیرضا

اردلانی

تهران|تهران

امیرحسین

علی زادهمازندران|زیراب

یمین

سیاه مرگوئی

گلستان|گرگان

42

5.8Null!!!محمدحسیننصیریتهران|تهران

محمد مهدی

پیران

تهران|تهران

میعادصادقلو

تهران|تهران

43

5.5Kerpooفرزانهتوسلیاصفهان|اصفهان

معصومه

شیخ‌زاده

اصفهان|مبارکه

محمدصادقعارف

کرمان|کرمان

علی

رشیدی

کرمان|کرمان

44

4.45Hello World !!!مهدیجوانبختتهران|تهران
عرشیااسدی

تهران|تهران

محمدرضا

مرادی

تهران|تهران

45

4.2Thunderامیدمیرزاجانیتهران|تهران

محمد مهدی

ناظر

سمنان|گرمسار

علیرضا

کبریایی

البرز|کرج

محمد امینقسوری جهرمی

تهران|تهران

46

4

Rapidio La Force

عماد

ارجمندنیاالبرز|کرج

مهدی

نویسنده

البرز|کرج

47

2.7

مدعیان خاورمیانه

عرفان

آسیابچی

تهران|تهران

پوریافرهادی

تهران|تهران

محمدجان‌نثاری

تهران|تهران

 

آخرین اخبار تکنولوژی را در وب سایت دیجی رو دنبال کنید
مطالب مرتبط
0 دیدگاه
بازخورد میان متنی
نمایش همه دیدگاه‌ها