علی فتح آبادی

علی دانشجوی علوم پزشکیه و به تکنولوژی و فناوری خیلی علاقه داره، اهل بازی و سرگرمیه و تو این زمینه حرفهای زیادی برای گفتن داره
دنبال کنید:
103 مقالات